Greek English
Αρχική Σελίδα / Ξενάγηση
Print this page

Ξενάγηση

Η Ασγάτα

Η Ασγάτα είναι το ανατολικότερο χωριό της επαρχίας Λεμεσού σε απόσταση 26 χλμ. από την πόλη, κτισμένη στο μέσο μιας κοιλάδας με υψόμετρο 190 μέτρα.

Στο μεγαλύτερο μέρος του τοπίου δεσπόζουν οι λάβες, οι κρητίδες, οι μάργες και οι μαργαϊκές κρητίδες. Στα φαιοχώματα και τα ασβεστούχα εδάφη, καλλιεργούνται σιτηρά, όσπρια, κηπευτικά, χαρουπιές, ελιές, αμυγδαλιές, φρουτόδεντρα, εσπεριδοειδή, αμπέλια, (παλαιότερα) και τελευταία με τη συμπλήρωση του αναδασμού στις περιοχές Περβόλια, Γεράμπελος και Κατσίματα, άρχισε συστηματική καλλιέργεια λαχανικών.

Για το όνομα του χωριού υπάρχουν διάφορες εκδοχές τις οποίες και παραθέτουμε: Ο Σίμος Μενάρδος στο βιβλίο του Τοπωνύμια της Κύπρου αναφέρει ότι η λατινογενής, μεσαιωνική κατάληξις -ατα δηλούσα, ιδιοκτησίαν, όπως εν Ελλάδι καλούνται τα Βουτσινάτα, Τυπαλδάτα κ.λ.π. Η πληθυντική κατάληξη -ατα αφ' ης το κτήμα κατήντησε κώμη ενομίσθη θηλυκή, ούτω δε λέγεται η Ασγάτα ήτοι τα Ασκάτα δηλαδή τα κτήματα του Ασκά.

Μια άλλη εκδοχή καταγραφείσα από τον Κώστα Πύρρον στο περιοδικό ΑΣΓΑΤΑ του συλλόγου Ασγατιτών Αμερικής η "Κύπρος αναφέρει ότι η "Ασγάτα ήτο κατοικημένη από τας αρχάς των ιστορικών χρόνων και πολύ πριν η αττική διάλεκτος αντικαταστήσει εν Κύπρω την Δωρική, δυνάμεθα μετά βεβαιότητος να αποδείξωμεν από το όνομα Ασγάτα το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο παρά αι δύο δωρικαί λέξεις "Ας" και Γάτας" και επειδή το μεν "ας" σημαίνει "μέχρι" το γάτας σημαίνει "γεωργός" δυνάμεθα επιπρόσθετα να συμπεράνουμε ότι η αρχαία Ασγάτα κατοικείτο υπό γεωργών, μέχρι των οποίων επήγαινον τακτικώς οι έμποροι προς αγοράν γεωργικών προϊόντων. Οι εκκλησίες της Ασγάτας

Οι εκκλησίες της Ασγάτας

Η εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων

Η πρώτη εκκλησία της Ασγάτας ήταν η εκκλησία των δώδεκα Αποστόλων είναι η εκκλησία του κοιμητηρίου και είναι γνωστή σαν "Παλιά-Εκκλησιά", ακριβώς για το λόγο που αναφέραμε ότι ήταν η πρώτη εκκλησία του χωριού.

Το οικοδόμημα δεν παρουσιάζει κάποιο ξεχωριστό ενδιαφέρον από άποψη ρυθμού ή εσωτερικής διακόσμησης. Είναι μια μικρή βασιλική μονόκλιτη, χωρίς καμπαναριό και παράθυρα που φαίνεται πως κτίστηκε τότε πρόχειρα, από τους ευσεβείς κτήτορες, για να εξυπηρετεί τους γύρω κατοίκους της κοιλάδας της Ασγάτας

Εκκλησία Πέτρου και Παύλου

Η επόμενη χρονολογικά εκκλησία του χωριού είναι η μεγάλη εκκλησία αφιερωμένη στους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και είναι αρκετά μεγάλη, πράγμα που δείχνει πως σε σύντομο διάστημα, μεταξύ των ετών 1830-1870 η κοινότητα αναπτύχθηκε γοργά.

Εκκλησία Αγίας Μαρίνας

Στα ανατολικά του χωριού, δίπλα στο ρυάκι της Αρκοσυκιάς, βρίσκεται το παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας. Το εκκλησάκι αυτό είχε κτιστεί κατά διαστήματα από διάφορα υλικά και από διάφορους ανθρώπους για την εκπλήρωση κάποιου τάματος και παρουσίαζε μια ακαλαίσθητη εικόνα. Αρχές της δεκαετίας του 1990 με εξολοκλήρου δωρεά της οικογένειας Μιχαλάκη Βασιλειάδη το παλιό εξωκλήσι κατεδαφίστηκε και στη θέση του κτίστηκε νέο, με πέτρα της περιοχής, αφιερωμένο και αυτό στην Αγία Μαρίνα.

Το σχολείο της Ασγάτας

Ο Περικλής Μιχαηλίδης, αναφέρει πως το χωριό διέθετε σχολείο το 1887 χωρίς καμμιάν άλλην πληροφορία. Οπωσδήποτε θα υπήρχε σχολείο στο χωριό πολύ πριν απ' αυτή τη χρονολογία. Είναι βέβαιο πως μέχρι το 1876 λειτουργούσε σχολείο στην Κάτω Γειτονιά σε ένα κτίριο της εκκλησίας, που αργότερα χρησιμοποιήθηκε σαν αποθήκη χαρουπιών.Το 1876 μαζί με τη μεγάλη εκκλησία κτίστηκε και σχολείο στη βορειοδυτική γωνιά της αυλής της εκκλησίας. (το κτίριο αυτό στη συνέχειαμετατράπηκε σε ελιόμυλο από την εκκλησία και λειτούργησε σαν ελιόμυλος μέχρι το 1953. Το 1954-55 το κτίριο ανακαινίστηκε με έξοδα των αδελφών Κώστα και Παύλου Πύρρου και λειτούργησε σαν Κατηχητικό σχολείο μέχρι που κατεδαφίστηκε το 1980).

Αργότερα γύρω στο 1930 κτίστηκε και άλλο κτίριο στα νότια του χωριού, εκεί που βρίσκονται σήμερα τα σχολεία και στεγάστηκαν εκεί η Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη τάξη, το κτίριο αυτό έμεινε γνωστό σαν το "Κάτω Σχολείο".

Το σχολείο σήμερα διαθέτει τρεις αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο διευθυντή, μαγειρεία με αποθήκη, αποχωρητήρια, μεγάλη αυλή και κήπο. Τη δεκαετία του 1960-70 το σχολείο λειτούργησε σαν τριδιδάσκαλο, στη συνέχεια λειτούργησε με δύο δασκάλους και για κάποιο διάστημα μόνο με ένα δάσκαλο.

Η Πλατεία Κώστα Πύρρου

Ο αείμνηστος Κ. Πύρρος το 1956 αγόρασε το χώρο της σημερινής πλατείας με πρόγραμμα να κατεδαφίσει τα σπίτια που υπήρχαν τότε εκεί και να δημιουργήσει αυτό περίπου που έγινε σήμερα. Το 1965 ο Κώστας Πύρρος απέθανε, αφήνοντας το έργο του ημιτελές, αλλά όμως, με διαθήκη, άφηνε στο χωριό, τον χώρο και ένα ποσό για την συντήρηση του έργου.

Σήμερα η Ασγάτα μπορεί να περηφανεύεται γιατί διαθέτει μια από τις ωραιότερες πλατείες στην Κύπρο και μια αξιόλογη κοινοτική βιβλιοθήκη.  

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Designed & Developed by NETinfo Plc