Εκπαίδευση

Ιστορία της Eκπαίδευσης

  • 1876: Μέχρι αυτή τη χρονολογία, το σχολείο λειτούργησε σε ένα κτίριο της εκκλησίας, στην Κάτω Γειτονιά, το οποίο μετατράπηκε σε αποθήκη χαρουπιών. Αυτή τη χρονιά κτίζεται στα βορειοδυτικά της κύριας εκκλησίας σχολείο. Το κτίριο αυτό δεν λειτούργησε για πολλά χρόνια ως σχολείο, αφού το 1890, όπως φαίνεται και πιο κάτω, το σχολείο στεγαζόταν αλλού. Συγκεκριμένα, το κτίριο αξιοποιήθηκε μέχρι το 1953 για να στεγάσει τον ελιόμυλο και αμέσως μετά, από το 1954-55 έως το 1980, το κατηχητικό σχολείο μετά από ανακαίνιση που έγινε με έξοδα των αδελφών Κώστα και Παύλου Πύρρου.
  • 1887: Γίνεται απλώς αναφορά από το Περικλή Μιχαηλίδη πως η Ασγάτα είχε σχολείο.
  • 1890: Το σχολείο μεταστεγάστηκε σε μεγαλύτερο κτίριο της εκκλησίας που αυτή τη φορά βρισκόταν απέναντι από την εκκλησία. Στο κτίριο αυτό από το 1922 και μετά, λειτούργησε πρώτα αναγνωστήριο και αργότερα η ΠΕΚ.
  • 1922: Το 1922 αναγέρθηκε ένα άλλο σχολείο σ’ ένα λόφο βόρεια του χωριού, γνωστό με το τοπωνύμιο «παμπούλιν της Δέησης» . Το σχολείο κτίσθηκε σε γη που παραχωρήθηκε από τον τότε κοινοτάρχη, Δημοσθένη Φιλή. Το σχολείο αυτό λειτουργούσε παράλληλα με το σχολείο που βρισκόταν απέναντι στο σχολείο. Σ’ αυτό το σχολείο, φοιτούσαν τα παιδιά της πρώτης, της πέμπτης και της έκτης τάξης, ενώ στο άλλο τα παιδιά των υπολοίπων τάξεων, δηλαδή της δευτέρας, της τρίτης και της τετάρτης τάξης.
  • 1930: Το 1930 κτίζεται άλλο σχολείο στα νότια του χωριού και στεγάζονται η δευτέρα, η τρίτη και τετάρτη τάξη, οι τάξεις δηλαδή που στεγάζονταν στο σχολείο που βρισκόταν απέναντι από την εκκλησία. Το σχολείο αυτό ήταν γνωστό στους Ασγατίτες ως το «Κάτω Σχολείο».
  • Αξίζει να σημειωθεί, πως τόσο το 1922 όσο και το 1930, όπως παρατηρεί ο Καβαζής, τα σχολεία μεταφέρθηκαν «γιατί στο μεταξύ το χωριό μεγάλωνε και έτσι όπως ήταν κτισμένο το σχολείο στο κέντρο του χωριού και πάνω στον κεντρικό δρόμο, χωρίς αυλή, θα υπήρχε πολλή φασαρία και κίνδυνος για τα μικρά παιδιά από τα διερχόμενα κάρα και άμαξες και τα φορτωμένα ζώα».
  • 1964: Το «Κάτω Σχολείο» κατεδαφίζεται και στη θέση του κτίζεται ένα νέο σχολείο με τρεις αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο διευθυντή, αποθήκη, μεγάλη αυλή και κήπο.
  • Σήμερα, λειτουργεί ως Περιφερειακό Δημοτικό Ασγάτας, Βάσας και Σανίδας. Το Δημοτικό συστεγάζεται με το Κοινοτικό Νηπιαγωγείο.

Πηγή:
Αντώνης Καβαζής, «Η Ασγάτα», εκδ. Συνδέσμου Αποδήμων Ασγάτας, Λεμεσός 1992

Δημοτικό Σχολείο

Το 1961 κτίστηκαν τα νέα σχολικά κτήρια με αρκετές ανέσεις. Ως σχολική αίθουσα χρησιμοποιήθηκε προσωρινά η αίθουσα του κατηχητικού, μέσα στον περίβολο της εκκλησίας μέχρι την αποπεράτωση των νέων κτηρίων. Το νέο σχολείο διέθετε δυο αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο διευθυντή, μαγειρείο με αποθήκη, αποχωρητήρια, μεγάλη αυλή και κήπο. Το 1967 έχει προστεθεί και τρίτη αίθουσα διδασκαλίας. Την δεκαετία του 1990 οι μαθητές άρχισαν πάλι να αυξάνονται και το σχολείο μεγάλωσε και επεκτάθηκε. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως περιφερειακό σχολείο Ασγάτας, Βάσας και Σανίδας, με τέσσερις δασκάλους και μια νηπιαγωγό, με προοπτικές να μεγαλώσει τα επόμενα χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Νηπιαγωγείο

Τον Ιανουάριο το 2014 τέλειωσε η ανέγερση του νηπιαγωγείου δίπλα από τα κτήρια του δημοτικού σχολείου. Το νηπιαγωγείο λειτούργησε προσωρινά τα τελευταία χρόνια στο κτήριο του ιατρικού σταθμού που κτίστηκε το 1994 στο χώρο που ήταν εγκαταλειμμένη κατοικία των δασκάλων.

Παλιό Δημοτικό Σχολείο

Ο Περικλής Μιχαηλίδης, αναφέρει πως το χωριό διέθετε σχολείο το 1887 χωρίς καμμιάν άλλην πληροφορία. Οπωσδήποτε θα υπήρχε σχολείο στο χωριό πολύ πριν απ’ αυτή τη χρονολογία. Είναι βέβαιο πως μέχρι το 1876 λειτουργούσε σχολείο στην Κάτω Γειτονιά σε ένα κτίριο της εκκλησίας, που αργότερα χρησιμοποιήθηκε σαν αποθήκη χαρουπιών. Το 1876 μαζί με τη μεγάλη εκκλησία κτίστηκε και σχολείο στη βορειοδυτική γωνιά της αυλής της εκκλησίας. (το κτίριο αυτό στη συνέχεια μετατράπηκε σε ελιόμυλο από την εκκλησία και λειτούργησε σαν ελιόμυλος μέχρι το 1953. Το 1954-55 το κτίριο ανακαινίστηκε με έξοδα των αδελφών Κώστα και Παύλου Πύρρου και λειτούργησε σαν Κατηχητικό σχολείο μέχρι που κατεδαφίστηκε το 1980).

Αργότερα γύρω στο 1930 κτίστηκε και άλλο κτίριο στα νότια του χωριού, εκεί που βρίσκονται σήμερα τα σχολεία και στεγάστηκαν εκεί η Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη τάξη, το κτίριο αυτό έμεινε γνωστό σαν το “Κάτω Σχολείο”.

Το σχολείο σήμερα διαθέτει τρεις αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο διευθυντή, μαγειρεία με αποθήκη, αποχωρητήρια, μεγάλη αυλή και κήπο. Τη δεκαετία του 1960-70 το σχολείο λειτούργησε σαν τριδιδάσκαλο, στη συνέχεια λειτούργησε με δύο δασκάλους και για κάποιο διάστημα μόνο με ένα δάσκαλο.

Εικονική Περιήγηση
Βίντεο
Λεύκωμα Εκδηλώσεων
Θεατρικές Παραστάσεις
© Copyright 2019 - Ασγάτα / Designed & Developed by NETinfo Plc