Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ασγάτας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

Ονοματεπώνυμο: Γιαννάκης Παπαΐωάννου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99566276

Ονοματεπώνυμο: Ξενής Χριστοφόρου (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99379054

Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:

Ονοματεπώνυμο: Άντρος Μιχαήλ
Τηλέφωνο: 99120001

Ονοματεπώνυμο: Ερασμία Χρίστου
Τηλέφωνο: 99372941

Ονοματεπώνυμο: Κάλλη Φραγκεσκίδου
Τηλέφωνο: 99608769

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Σταυρινίδου
Τηλέφωνο: 99344068

Ονοματεπώνυμο: Ιωάννα Φικάρδου
Τηλέφωνο: 96740775

Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:

Ονοματεπώνυμο: Μαρίνα Παπαΐωάννου (Γραμματέας)
Τηλέφωνο: 25632895
E-mail: [email protected]

Εικονική Περιήγηση
Βίντεο
Λεύκωμα Εκδηλώσεων
Θεατρικές Παραστάσεις

© Copyright 2023 - Ασγάτα / Designed & Developed by NETinfo Plc