Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αποδήμων και Φίλων Ασγάτας.