Πορεία Διαμαρτυρίας Εννέα Κοινοτήτων Περιοχής Βασιλικού 20/6/2018