Ζητούνται προσφορές για την ενοικίαση του κοινοτικού καφεστιατορίου (μέχρι 23/10/2019)

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ασγάτας ζητά προσφορές για την ενοικίαση του κοινοτικού καφεστιατορίου, το οποίο ευρίσκεται στο ισόγειο των Κοινοτικών Κτιρίων και το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως καφεστιατόριο, βάσει καθορισμένων όρων. Οι Προσφοροδότες θα χρησιμοποιήσουν δικό τους εξοπλισμό. Το Καφεστιατόριο δεν έχει οποιοδήποτε εξοπλισμό.

Οι προσφορές θα πρέπει να φθάσουν στο κιβώτιο προσφορών στο Γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται «Προσφορά για ενοικίαση του Κοινοτικού Καφεστιατορίου» πριν την 12η μεσημβρινή της 23ης ημέρας του Οκτώβρη 2019.

Για την παραλαβή των όρων του συμβολαίου θα καταβάλλεται το ποσό των €20.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Κ.Σ. στο τηλ. 99566276 και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου στα τηλ.25-632895.